GEO EARTH
B-dul Lacul Tei, 1 bis, Parter, camera 3, sector 2, Bucuresti | ( whatsapp ) 0722455567, 0752055567, 0753155567.

Welcome to

GEO EARTH


cadastru, topografie, trasari axe constructii


"probabil niste profesionisti"Serviciile oferite de GEO EARTH acoperă o arie diversa de sectoare de activitate: Servicii destinate proiectării în diverse domenii: . Întocmirea planurilor cotate/curbe de nivel; . Întocmirea profilelor longitudinale/transversale ale terenului; . Efectuarea studiilor topografice pentru proiectarea construcțiilor civile/proiectare și reabilitare cai de comunicație/proiectare aducțiuni de apă, canalizare, alte rețele. Servicii necesare sistematizării terenului: . Întocmirea planurilor cotate/curbe de nivel; . Întocmirea profilelor longitudinale/transversale ale terenului; . Calculul de volume/terasamente; . Generarea modelelor digitale ale terenurilor. Servicii destinate construcțiilor civile: . Materializarea axelor construcțiilor; . Stabilirea și urmărirea cotelor; . Materializarea limitelor de proprietate; . Verificarea verticalității construcțiilor; . Studierea deformațiilor și deplasărilor construcțiilor. Servicii cadastrale: . Întocmirea documentațiilor pentru atribuirea numerelor cadastrale și înscrierea în cartea funciara; . Întocmirea releveelor construcțiilor; . Întocmirea documentațiilor necesare obținerii avizelor tehnice pentru numere poștale; . Întocmirea documentațiilor în scopul dezmembrării/comasării corpurilor de proprietate.Online Shopping Mall
Anwalt Stuttgart
how to make money online
work at home jobs
forex
geld verdienen von zu hause
electronic cigarette
el
trading webinars
Free Insurance Quote